.:: Przedszkole   -   Ramowy rozkład dnia
Dzieci młodsze.
6.00-8.30  Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne, zabawy ruchowe, praca indywidualna.
Dzieci:
 • są aktywne w zakresie organizacji swojego życia,
 • śmiało zgłaszają propozycje działań,
 • usamodzielniają się,
 • rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw,
 • doskonalą sprawność manualną,
 • utrwalają i nabywają nawyki higieniczne.

8.30-9.00    Śniadanie.

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze. Zabawy ruchowe.
Dzieci:

 • uczestniczą w przygotowaniach do zabaw i zajęć,
 • pomagają w zagospodarowaniu sali oraz w czynnościach porządkowych,
 • rozwijają zdolności i wyrównują deficyty rozwojowe,
 • poznają swoje możliwości i stosują je w działaniu,
 • uczą się akceptować sposoby myślenia kolegów, tolerować odmienność, szanować ich zdanie,
 • znają i stosują różne sposoby rozwiązywania działań,
 • współdziałają w zespole.

10.00-11.30  Spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe.
Dzieci:

 • są świadome korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu
 • samodzielnie i prawidłowo korzystają ze sprzętu terenowego, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
 • aktywnie dbają o właściwą estetykę i higienę.

11.30-11.45  Zabiegi higieniczne przed obiadem.

11.45-12.15  Obiad.

12.15-14.00  Odpoczynek na leżakach, relaksacja, słuchanie bajek, muzyki.

14.00-14.15  Podwieczorek.

14.15-16.30  Zabawy dowolne na sali lub na świeżym powietrzu, zabawy dydaktyczne i ruchowe.
Dzieci:

 • usamodzielniają się,
 • doskonalą sprawność manualną,
 • poznają swoje możliwości,
 • pomagają w czynnościach porządkowych.


Dodane:   20.03.2014
Dzieci starsze.

6.00-8.15    Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. ćwiczenia ogólnorozwojowe. Prace z zespołem dzieci lub indywidualne o charakterze obserwacyjnym, gry dydaktyczne. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne, prace porządkowe.

8.15-8.30     Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe.

8.30-9.00 Śniadanie - doskonalenie samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00-11.15  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą, zabawy dydaktyczne tematyczne, ruchowe, umuzykalniające, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.

11.15-11.30   Przygotowanie do obiadu, dyżury dzieci.

11.30-12.00   Obiad, czynności samoobsługowe.

12.00-14.00   Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie wierszy i piosenek, słuchanie opowiadań na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.00-14.20   Podwieczorek.

14.30-16.30  Relaksacja (słuchanie bajek, muzyki, opowiadań). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Praca wyrównawcza, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Prace porządkowe, zabawy dowolne na sali lub w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci do domów pod opieką dorosłych.


Dodane:   20.03.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17A, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP