.:: Przedszkole   -   Rekrutacja
ZAWIESZENIE REKRUTACJ

Informujemy, że decyzją Burmistrza MiG Skawina rekrutacja została zakończona i zawieszona po etapie składania wniosków.

Termin wznowienia procedury rekrutacyjnej oraz złożenia oryginałów dokumentów zostanie określony odrębnym komunikatem.

Dodane:   31.03.2020
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2020/2021.Dodane:   15.02.2018
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECI DO MAX. 3 PRZEDSZKOLI
W TERMINIE 09.03.2020 - 20.03.2020r W KAŻDYM WNIOSKU PODAJĄC TAKĄ SAMĄ KOLEJNOŚĆ WYBRANYCH PLACÓWEK.
Należy przemyśleć które przedszkole umieścić na 1 miejscu.

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WYMAGANE DOKUMENTY.

Wzory druków dostępne w załącznikach.

Dodane:   15.02.2018
Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE  DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 02.03.2020-06.03.2020 DEKLARACJI KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DO PRZEDSZKOLA. 

Wzór deklaracji dostępny w załączniku.
Dodane:   15.02.2018


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17A, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP