.:: Przedszkole   -   Zamierzenia edukacyjne
GRUPA I - BIEDRONECZKI
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MIESIĄC
STYCZEŃ
GRUPA
I
   

Tydzień 1: W krainie bajek

Tydzień 2: Bal karnawałowy

Tydzień 3: Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień 4: Kto tu mieszka?

 

 

Cele operacyjne: (dziecko)

·        Zna treść popularnych bajek

·        Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek

·        Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu

·        Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

·        Próbuje wymyślać zakończenie bajki

·        Uczestniczy w zabawach parateatralnych

·        Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium

·        Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy

·        Ilustruje ruchem treść piosenki

·        Uczestniczy w zabawach rytmicznych

·        Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod

·        Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki

·        Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje

·        Przelicza elementy zbiorów

·        Posługuje się liczebnikami głównymi

·        Porównuje liczebność elementów w zbiorach

·        Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej

·        Wie, co to jest karnawał

·        Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne

·        Wypowiada się na temat swojej rodziny

·        Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek

·        Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne

·        Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt

·        Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie

·        Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia

·        Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje

·        Czerpie radość ze wspólnej zabawy


Dodane:   31.08.2016
GRUPA II - SMERFY
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MIESIĄC STYCZEŃ
GRUPA IITydzień 1: Dawno, dawno temu…

Tydzień 2: Zabawa karnawałowa

Tydzień 3: Święto Babci i Dziadka

Tydzień 4: Gdzie mieszkasz?

 

Cele operacyjne: (dziecko)

·        Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

·        Rozwija zainteresowania czytaniem i pisaniem

·        Zna treść i bohaterów popularnych bajek dla dzieci

·        Wysłuchuje podane głoski w wyrazach

·        Rozwija analizę i syntezę słuchową

·        Układa i opowiada historyjki obrazkowe

·        Przelicza elementy

·        Porównuje liczebność zbiorów

·        Dodaje i odejmuje na liczmanach

·        Określa kierunki w przestrzeni, orientuje się na kartce papieru

·        Zna proste sposoby mierzenia długości

·        Koduje za pomocą uproszczonych rysunków

·        Wie, na czym polega praca krawca, cukiernika

·        Wskazuje pokrewieństwo między członkami rodziny

·        Wie, co to jest drzewo genealogiczne i je wykonuje

·        Koloruje, starając się nie wychodzić poza kontur

·        Wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami: rysuje, maluje, wykleja, lepi

·        Wie, jak zbudowana jest książka

·        Zna różne rodzaje budynków mieszkalnych

·        Wie, że mieszka w Polsce, zna nazwę swojego kraju

·        Zna nazwy niektórych dużych miast Polski

·        Zna zwyczaje karnawałowe

·        Ma poczucie rytmu, śpiewa piosenki i wykonuje układ ruchowy do piosenki

·        Wie jak wyglądają „domy” niektórych zwierząt

·        Wie, co to jest schronisko dla zwierząt

 


 

 


Dodane:   31.08.2016
GRUPA III - MISIE
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MIESIĄC STYCZEŃ
GRUPA IIITydzień 1: Dawno, dawno temu…

Tydzień 2: Zabawa karnawałowa

Tydzień 3: Święto Babci i Dziadka

Tydzień 4: Gdzie mieszkasz?

 

Umiejętności dziecka:

·        Interesuje się zmianami zachodzącymi w przyrodzie, uczestniczy w obserwacjach przyrodniczych, stara się wyciągać wnioski

·        Wypowiada się przed grupą pełnymi zdaniami na różne tematy,  opowiada o ilustracji

·        Używa zwrotów grzecznościowych w rozmowie z rówieśnikami i dorosłymi

·        Rozróżnia figury geometryczne i zna ich nazwy

·        Segreguje przedmioty, obrazki według podanej cechy – tworzy zbiory

·        Posługuje się nazwami miesięcy , posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu

·        Mierzy przedmioty

·        Wie, co to jest karnawał

·        Uczy się odczytywania instrukcji obrazkowych, kodów, posługuje się symbolami

·        Współpracuje z rówieśnikami podczas wykonywania różnych czynności

·        Samodzielnie porządkuje miejsce zabawy i miejsce pracy

·        Uważnie słucha podczas zabawy i wykonywania różnych prac, słucha podczas czytanych tekstów, wdraża się do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi

·        Uczestniczy w zabawach ruchowych, plastycznych, twórczych, konstrukcyjnych

·        Wykonuje prace plastyczne, ćwiczy sprawność manualną

·        Śpiewa piosenkę, tańczy przy muzyce

·        Okazuje szacunek do czyjejś własności

·        Określa miejsce wskazanych głosek w słowach

·        Próbuje odczytywać krótkie wyrazy

·        Przygotowuje się do uroczystości z okazji Dnia Babci i DziadkaDodane:   31.08.2016


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17A, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP