.:: Przedszkole   -   J. Angielski
czerwiec

Grupa 1 czerwiec

 • Gry i zabawy – utrwalamy słownictwo : My family, My toys, My body, Food, Weather, , Numbers, Animals, Colours, Feelings, Activities

 

 • Koncert piosenek
 • Oglądamy i słuchamy : Talking flashcards, Super Simple Songs.

 

 

Grupa 2 czerwiec

 • Gry i zabawy – utrwalamy słownictwo : My family, My toys, My body, Food, Animals, Weather, Feelings, Numbers, Colours, Activities,
 • Koncert piosenek
 • Słuchamy i oglądamy : Talking flashcards, Wow English TV, Super Simple Songs, My First English Adventure – video.

Grupa 3 czerwiec

 • Gry i zabawy – utrwalamy słownictwo : My family, My body, My toys, My room, Food, Animals, Weather, Feelings, Shapes, Clothes, Numbers, Colours, Seasons, Activities.
 • Koncert piosenek.
 • Słuchamy i oglądamy : Talking flashcards, WOw English TV, Super Simple Songs, My First English Adventure – video
Dodane:   15.06.2020
maj

Grupa 1 Maj

 • Uczymy się piosenek

‘I can jump’, ‘Jump jump’, ‘Move your legs’.

 • Bawimy się słowami : activities.
 • Rozumiemy:

I can jump, clap, nod my head, touch my legs, turn around, walk, swim, run, sing, dance, listen, What do you like to do? Let’s dance, Let’s sing, Let’s play, Catch the ball, Play with me, Let’s move, Show me how you dance, Listen and do .

 • Zabawa muzyczno-ruchowa

Let’s move and play

 

Grupa 2 Maj

 • Uczymy się piosenek:

‘Jump jump’, ‘Move your legs’, ‘Shake break’, ‘Head shoulders knees and toes’, ‘I’m so happy’.

 • Bawimy się słowami: activities.
 • Rozumiemy:

What do you like to do? Listen and do, I can jump, clap, nod my head, touch my legs, turn around, shake, walk, swim, run, sing, dance, listen, Let’s dance, Let’s sing, Let’s play, Catch the ball, Play with me, Let’s move your legs, move your arms.

 • Zabawa muzyczno-ruchowa

Let’s move and play

Grupa 3 Maj

 • Uczymy się piosenek:

‘Knock knock knock’, ‘This is fun’, ‘What do you like to do’, ‘Chilli chilli’, ‘Shake your hands’.

 • Bawimy się słowami : ativities, My room.
 • Rozumiemy:

This is my room, What’s this? It’s my bed, my toy box, lamp, table, chair, carpet, wardrobe, door, window, What do you like to do? What can we do? I can catch, clap, close, dance, drive, drink, eat, fall, fly, hop, jump, kick, look, open, pick up, play, point, read, ride, run, shake, shout, sing, sit, sleep, speak, stand, swim, walk, wash, wave.

 • Zabawa muzyczno-ruchowa

Let’s move and play

Piosenki na MAJ:

Head__shoulders_knees_and_toes_.mp3

I_m_so_happy.mp3,

 Jump_jump.mp3,

 I_can_jump.mp3,

 Knock_knock.mp3,

 Move_your_legs.mp3

Shake_break.mp3,

Shake_your_hands.mp3

 

Dodane:   15.06.2020
kwiecien

Grupa 1 kwiecień

 • Uczymy się piosenek

‘Easter eggs’- ćwiczymy nazwy kolorów: blue, red, green ,’Apples,apples’- ćwiczymy wyrażenie ‘give me’ oraz apples i biscuits, ‘Biscuits  and bananas’- tańczymy w kółeczku, na słowa ‘we all fall down’ - upadamy, ‘Dance, dance’- tańczymy w parze i ćwiczymy liczebniki ; one,two ,three.

 • Bawimy się słowami :

Easter- Wielkanoc, food - jedzenie.

 • Rozumiemy:

Point to-wskaż ….apple-jabłko,banana-banan,biscuits-ciastka,carrot-marchewka. What’s this? Co to?Give me an apple/a banana/a biscuit/a carrot, please- Daj mi proszę jabłko/banan/ciastko/marchewkę. Let’s try-spróbujmy/skosztujmy,,It’s delicious- To jest pyszne. It’s yummy- Pycha!Dance with me- Zatańcz ze mną. We all fall down- Wszyscy upadamy.I like- Lubię. Happy Easter- Wesołych Świąt Wielkanocnych!. Easter eggs/rabbit/basket/ decorations- Wielkanocne pisanki/zajączek/koszyczek/dekoracje. How many eggs can you see? Ile jajek widzisz? What colour is it? Jakiego koloru to jest?

 • Bawimy się:

Let’s make a fruit salad.- Robimy sałatkę owocową. Używamy prawdziwe lub sztuczne owoce, imitując krojenie drewnianym nożykiem i nazywając je po angielsku.

 

Grupa 2 kwiecień

 • Uczymy się piosenek:

‘Apples and bananas’ -  ćwiczymy wymowę głosek /ej/ /i/ /aj/ oł/ /u/, ‘One potato’- ćwiczymy nazwy liczeników 1-7, ‘It’s yummy’- ćwiczymy nazwy owoców, ‘Let’s make a salad’- ćwiczymy nazwy warzyw, ‘Easter rabbit’- udajemy Wielkanocnego zajączka,który przynosi pisanki.

 • Bawimy się słowami :

Easter- Wielkanoc, food- jedzenie.

 • Rozumiemy:

Apple- jabłko, banana, orange-pomarańcza, lemon-cytryna,carrot, lettuce-sałata, tomato-pomidor, cucumber-ogórek, corn-kukurydza, mushroom-grzyb, broccoli-brokuły, potato-ziemniak, biscuit-ciastko, milk-mleko, grapes-winogrona, watermelon-arbuz, Let’s make a salad-zróbmy sałatkę, Point to-wskaż…What’s this?-Co to jest? Give me…please.-Daj mi proszę.Let’s try,-Skosztujmy .It’s delicious,-To jest pyszne! It’s yummy.Pycha! It’s yummy to my tummy. To jest pyszne dla mojego brzuszka!I like/LubięI don’t like./ Nie lubię.Apples are good for me,-Jabłka są zdrowe. Happy Easter.- Wesołych Świąt Wielkanocnych! Easter eggs/ rabbit/ basket/ decorations.-Wielkanocne pisanki/króliczek/koszyczek/dekoracje. How many eggs can you see?Ile pisanek widzisz? What colour is it ? –Jakiego to jest koloru?Look around. –Spórz dookoła. Open your eyes.- Otwórz oczy.  Easter egg hunt.- Wielkanocny zwyczaj szukania ukrytych pisanek.

 • Bawimy się:

Let’s make a fruit salad.-Robimy owocową sałatkę,ćwicząc nazwy owoców.

Grupa 3 kwiecień

 • Uczymy się piosenek:

‘Chicken is good’-ćwiczymy I like chicken/fish., ‘It’s yummy’-ćwiczymy nazwy owoców, ‘Let’s make a salad’-ćwiczymy nazwy warzyw, ‘Do you like broccoli ’-ćwiczymy wyrażenie : Do you like?, ‘Who took the cookie’-zabawa muzyczna : Kto wziął ciasteczko ze słoika?, ‘Easter rabbit’- Bawimy się w Wielkanocnego króliczka, który przynosi pisanki.

 • Bawimy się słowami :

Easter- Wielkanoc, food-jedzenie

 • Rozumiemy:

Apple-jabłko, biscuit,-ciastko banana, Orange-pomarańcza, lemon-cytryna, grapes-winigrona, watermelon-arbuz, pear-gruszka, strawberries-truskawki, cherry-wiśnia, carrot-marchew, broccoli-brokuły, tomato-pomidor, onion,-cebula bread,-chleb egg-jajko, cheese-ser, chicken,-kurczak, Fish-ryba, chocolate-czekolada, cake-ciasto, water-woda, milk,-mleko Point to/Wskaż… What’s this ? Co to jest? Give me…please./Daj mi …proszę Let’s try/Skosztujmy It’s delicious. /To jest pyszne.It’s yummy to my tummy. To jest pyszne dla mojego brzuszka.Do you like…?Lubisz..? Yes, I like./Tak. No, I don’t. /Nie.I like…/LubięI don’t like…/Nie lubię. Apples are good for me. /Jabłka są zdrowe. What’s good for you ? Co jest zdrowe?Let’s have a picnic. Zróbmy pikik. Plate/talerz, cup/filiżanka, napkin/serwetka Let’s eat! Zjedzmy!Let’s clean up. Posprzątajmy.I’m hungry. Jestem głodny. I’m thirsty,.Chce mi się pić. Happy Easter-Wesołych Świąt Wielkanocnych. Easter eggs / rabbit / basket/ decorations. Pisanki/Wiekanocny króliczek/koszyczek/dekoracje. How many eggs can you see ? Ile pisanek widzisz? What colour is it ? Jakiego to jest koloru?  Look around. Spórz dookoła.  Open your eses. Otwórz oczy. Easter egg hunt. Wielkanocny zwyczaj szukania ukrytych pisanek.

 • Bawimy się:

Let’s make vegetable soup.- Robimy zupę jarzynową, ćwicząc nazwy warzyw.

Korzystamy z YouTube : tal king flashcards fruit and food oraz wow english TV fruit and food.

Również wszystkie wymienione piosenki można znaleźć na YouTube.

 

Dobrej zabawy! Have fun!

Piosenki na KWIECIEŃ:

Apples_and_bananas.mp3,

 Apples_apples.mp3

Biscuits_and_bananas.mp3

Chicken_is_good.mp3

Dance_dance.mp3

,Do_you_like_broccoli.mp3

Easter_rabbit.mp3

Easter_eggs.mp3

Let_s_make_a_salad.mp3

One_potato.mp3,

 Who_took_the_cookie.mp3,

 It_s_Yummy.mp3

Dodane:   17.04.2020
marzec


Grupa 1

·         Uczymy się piosenek

‘I can see a rainbow’, ’Blow wind blow’, ‘Rain rain go away’.

·         Bawimy się słowami:

Weather.

·         Rozumiemy:

sun, rain, wind, snow, It’s sunny, It’s rainy, It’s windy, How’s the weather today? I like the sun, What can you see? Blow wind blow.

·         Tańczymy i śpiewamy:

‘Ring a ring of roses’

 

Grupa 2

·         Uczymy się piosenek:

‘I can see a rainbow’, ‘Blow wind blow’, ‘Rain rain go away’, ‘How’s the weather’, ‘Seasons song’.

·         Bawimy się słowami :

weather.

·         Rozumiemy:

Sun, rain, wind, snow, it’s sunny, it’s windy, it’s rainy, How’s the weather today?What can you see? I can see red, I can see a rainbow, Blow wind blow, Rain rain go away, come again another day, I like the Sun , seasons, spring, summer, autumn, winter, What’s your favourite season?

·         Oglądamy bajki:

Pearson English Kids Readers Level 1: ‘Dumbo’, ‘Peter Pan’.

Grupa 3

·         Uczymy się piosenek:

‘I’m cold’, ‘Let’s tidy up’, ‘Put on your…’, ‘I’m a cowboy’, ‘Seasons song’, ‘How’s the weather’.

·         Bawimy się słowami:

T-shirt, trousers, coat, hat, skirt, dress,  shoes, socks, scarf, jacket, seasons, spring, summer, autumn, winter, weather.

·         Rozumiemy:

What’s this? Give me (the coat) please, put on (your coat), Let’s go outside, Hurry up! Where is my hat? I’m wearing…, She’s wearing…, He’s wearing…, My shirt is..How about him,Her? I’m very cold, It’s cold, It’s hot, How’s the weather today? It’s sunny, It’s rainy, It’s windy, It’s snowy, What’s your favourite season?

·         Oglądamy bajki;

Pearson English Kids Readers level 2; ‘ The Jungle Book’, ‘The Little mermaid’.

 

PIOSENKI:

Blow_wind_blow.mp3,

I_can_see_a_rainbow.mp3

How_s_the_weather.mp3,

I_m_a_cowboy.mp3,

I_m_cold.mp3

Let_s_tidy_up.mp3,

Rain__rain_go_away.mp3,

Put_on_your.mp3

Seasons_-_Song.mp3

 

Dodane:   31.03.2020


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP