.:: Oddział żłobkowy
MIKOŁAJ

MIKOŁAJ !!!

W piątek 04.12.2020r. w godzinach dopołudniowych Św. Mikołaj odwiedzi wszystkie dzieci ze żłobka i rozda im prezenty.

                                         Dodane:   30.11.2020
AKTUALIZACJA WYTYCZNYCH PRZECIWEPIDEMICZNYCH
Szanowni Rodzice !!!

Przypominamy, że żłobek nadal pracuje w reżimie sanitarnym.

Zasady działalności żłobka w czasach pandemii koronawirusa są
zamieszczone poniżej, są one zgodne  z wytycznymi MEN, GIS, MZ z dnia 
Dodane:   23.11.2020
KOMUNIKAT- WZNOWIENIE PRACY ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO

KOMUNIKAT KIEROWNIKA ŻŁOBKA 30.10.2020r.

Kierownik Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Skawinie informuje, że od 2 listopada b.r. następuje powrót do dotychczasowego funkcjonowania placówki. 

Opieka dla dzieci będzie zapewniona w godzinach pracy żłobka.

Dokładamy wszelkich starań aby pobyt dzieci w żłobku był bezpieczny. Przed ponownym otwarciem placówki przeprowadzono dezynfekcję wszystkich użytkowych pomieszczeń żłobka oraz sprzętów i zabawek używanych przez dzieci. Wszystkie działania nakierowane są na bezpieczny powrót dzieci do żłobka.

Serdecznie dziękuję Państwu za współpracę i odpowiedzialną postawę. Dziękuję Rodzicom, którzy w przypadku zauważenia niepokojących objawów pozostawiają dzieci w domu i informują na bieżąco o sytuacji zdrowotnej, kwarantannach Państwa i członków rodzin czy nadzorze epidemiologicznym nałożonym przez Sanepid. 

Proszę wszystkich o dalsze zdyscyplinowane przestrzeganie procedur związanych z higieną i przeciwdziałaniem COVID-19. 

                                                                                 Katarzyna Cholewa

 

 

Dodane:   30.10.2020
KOMUNIKAT

 KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6 Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W SKAWINIE

                                                      z dnia 22.10.2020r.

 

Za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy w Skawinie – uprzejmie infomuję iż Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Skawinie nadal zawiesza swoją pracę na okres od 26.10.20 do 30.10.20.

Decyzja podyktowana jest brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa tj. zdrowia i życia naszym wychowankom.

W tym okresie nie będzie żadnego opiekuna mogącego zająć się dziećmi - wszyscy przebywają na zwolnieniach lekarskich pod opieką lekarzy POZ.

Tą decyzją chcemy ograniczyć czynniki zagrażające zdrowiu i życiu naszych podopiecznych.

Wszystkie działania nakierowane będą na bezpieczny powrót dzieci do Żłobka.

Dziękuję Rodzicom za współpracę i zrozumienie, życzę Dzieciom i Rodzicom dużo zdrowia

                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                      Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6

                                                                                      Beata Głowa 

 

Dodane:   22.10.2020
DECYZJA DYREKTORA W SPRAWIE ZAWIESZENIA PRACY ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO

DECYZJA DYREKTORA

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 6 ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W SKAWINIE

z dnia 17.10.2020r.

Działając na podstawie art. 209² § 2 Kodeksu pracy, w porozumieniu i za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, wydaję decyzję o zawieszeniu pracy Oddziału Żłobkowego w Skawinie ul. Bukowska 17A, na czas od 19.10.2020 r. do 23.10 2020 r.

 Usadadnienie:

      Podstawą decyzji jest brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa tj. zdrowia i życia podopiecznych i pracowników żłobka w trakcie ich pobytu w obiekcie oraz sytuacja kadrowa i epidemiologiczna w Oddziale Żłobkowym. Działanie ma na celu rówież ochronę pracowników i wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 6 funkcjonującego w tym samym obiekcie. Przypadki zachorowań i podejrzeń zachorowań występujące w placówce stanowią zagrożenie dla pracowników, co do których brak pewności dotyczącej stanu zdrowia  i w znacznym stopniu naraża na zakażenie zarówno nauczycieli jak w szczególnej mierze wychowanków. Nadmienić należy, że w przedszkolu pracują także osoby, które ze względu na wiek należą do grupy podwyższonego ryzyka.

  Na dzień 19.10.2020 w Oddziale Żłobkowym nie będzie żadnej osoby do opieki nad dziećmi.

 Żywiąc nadzieję na zrozumienie zaistniałej sytuacji, życzę Dzieciom i Rodzicom dużo zdrowia.

 

                                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                      Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 6

                                                                          z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie

                                                                                                    Beata Głowa

Dodane:   17.10.2020
KOMUNIKAT

W wyniku ustaleń odrębną decyzją PSSE w Krakowie, Organu Prowadzącego oraz Dyrektor Przedszkola i Kierownika Żłobka, w dniu 13 października b.r. w godzinach popołudniowych, przeprowadzono profesjonalną ozonację pomieszczeń przedszkola i żłobka.  

Wszystkie działania nakierowane są na bezpieczny powrót dzieci do przedszkola i żłobka.

Dziękując za współpracę Rodzicom, proszę wszystkich o dalsze zdyscyplinowane przestrzeganie procedur związanych z higieną i przeciwdziałaniem COVID-19.

Beata Głowa i Katarzyna Cholewa

 

Dodane:   14.10.2020
KOMUNIKAT

                 KOMUNIKAT KIEROWNIKA ŻŁOBKA 12.10.2020r.

Kierownik Żłobka przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Skawinie informuje, że w związku ze stwierdzeniem pozytywnego wyniku testu SARS-COV-2 u Pracownika Oddziału Żłobkowego w dniu 11 października 2020r w godzinach nocnych, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wszczęto procedurę związaną z powiadomieniem PSSE w Krakowie oraz Organu Prowadzącego.

Decyzją administracyjną PSSE dzieci i ich rodzice oraz pracownicy  z grupy IV Oddziału Żłobkowego oraz pracownicy z grupy III OŻ zostali poddani kwarantannie domowej do   15 października 2020r.  W wyniku ustaleń odrębną decyzją PSSE w Krakowie, Organu Prowadzącego oraz Dyrektor Przedszkola i Kierownika Żłobka  przeprowadzono przez  pracowników obsługi przedszkola i żłobka wstępną dezynfekcję z wykorzystaniem płynu dezynfekującego , a w dniach kolejnych będzie przeprowadzona profesjonalna dezynfekcja z wykorzystaniem generatorów ozonu .

Wszystkie działania nakierowane będą na bezpieczny powrót dzieci do Żłobka.

Dziękując za współpracę Rodzicom, proszę wszystkich o dalsze zdyscyplinowane przestrzeganie procedur związanych z higieną i przeciwdziałaniem COVID-19.

Beata Głowa i Katarzyna Cholewa

 

Dodane:   12.10.2020
OŚWIADCZENIE KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ 1 WRZEŚNIA

Szanowni rodzice!!!

Poniżej zamieszczamy oświadczenia, które są niezbędne do przyjęcia dziecka do żłobka od 1 września. 

Uprzejmie prosimy je wypełnić i dostarczyć nam w dniu przyjścia dziecka do Żłobka.

Dodane:   28.08.2020
REGULAMINY I PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ŻŁOBKU OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

Zasady działalności żłobka w czasach pandemii koronawirusa są zamieszczone poniżej, są one zgodne  z wytycznymi MEN, GIS, MZ z dnia 25 sierpnia 2020(link do wytycznych poniżej):

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

Żłobek pracuje od 01.09.2020 r. nadal w reżimie sanitarnym od 6.00-16.00.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższymi dokumentami (umieszczonymi w załączniku):

Dodane:   28.08.2020
WAŻNE INFORMACJE PRZED 1 WRZEŚNIA

Szanowni Rodzice!

W związku z istniejącą pandemią funkcjonowanie żłobka będzie odbywało się w nieco zmienionej formule związanej z minimalizowaniem ryzyka zarażenia koronawirusem. Żłobek w czasie pandemii będzie czynny tak jak dotychczas w godz. 6.00-16.00. W trosce o zapewnienie właściwych, bezpiecznych warunków działalności żłobka zostaną opracowane dokumenty, które wkrótce zostaną podane do Państwa wiadomości. 

Jeśli jednak z jakiś powodów decydujecie się Państwo przez jakiś czas pozostawić nadal dziecko w domu,  bardzo proszę o poinformowanie placówki drogą e-mailową lub telefoniczną z określeniem czasu nieobecności dziecka w żłobku. 

Informacje ważne przed 1 września
Prosimy rodziców Naszych Podopiecznych o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w poniższych artykułach do których prezentujemy linki. Prosimy, aby w miarę możliwości omówili  Państwo z dziećmi w domu temat związany z właściwym myciem rąk i przez pewien czas nadzorowali ten proces właściwego mycia rąk do czasu opanowania przez dzieci tej czynności zgodnie z instrukcją.Dodane:   20.08.2020
ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY III ORAZ Z GRUPY IV
SZANOWNI RODZICE !!!

W dniu 26 sierpnia ( środa ) odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci z grupy  I oraz z grupy II ( o przynależności dziecka do grupy powiadomimy Państwa wiadomością email ). 

W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego podzieliśmy zebranie na dwie części :

O godzinie 16.15 zapraszamy rodziców dzieci z grupy III

O godzinie 17.30 zapraszamy rodziców dzieci z grupy IV

PROSIMY ABY WYKONAĆ DZIECIOM NOWOPRZYJĘTYM                                      2 KROTNE  BADANIE KAŁU NA PASOŻYTY.

PROSIMY ABY NA ZEBRANIE PRZYJŚĆ PUNKTUALNIE.

PROSIMY ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ MASECZKĘ .

PROSIMY ABY OD DZIECKA PRZYSZEDŁ TYLKO JEDEN RODZIC.

Dodane:   19.08.2020
ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI Z GRUPY I ORAZ Z GRUPY II SZANOWNI RODZICE !!!

W dniu 24 sierpnia (poniedziałek) odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci z grupy  I oraz z grupy II ( o przynależności dziecka do grupy powiadomimy Państwa wiadomością email ). 

W związku z zachowaniem reżimu sanitarnego podzieliśmy zebranie na dwie części :

O godzinie 16.15 zapraszamy rodziców dzieci z grupy I.

O godzinie 17.30 zapraszamy rodziców dzieci z grupy II. 

PROSIMY ABY WYKONAĆ DZIECIOM NOWOPRZYJĘTYM                                      2 KROTNE  BADANIE KAŁU NA PASOŻYTY.

PROSIMY ABY NA ZEBRANIE PRZYJŚĆ PUNKTUALNIE.

PROSIMY ABY ZABRAĆ ZE SOBĄ MASECZKĘ .

PROSIMY ABY OD DZIECKA PRZYSZEDŁ TYLKO JEDEN RODZIC.
Dodane:   19.08.2020
INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH Szanowni Państwo, 

z uwagi na panującą sytuację epidemiczną obecnie nie jesteśmy w stanie podać Państwu szczegółowych informacji dotyczących organizacji nowego roku szkolnego.
Wszystko zależeć będzie od sytuacji panującej w naszym regionie oraz stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego .
W obecnej chwili planujemy, że w  dniach 24-27.08.2020r.  z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowane zostaną zebrania organizacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych.
O dokładnym terminie będziemy informować Państwa poprzez wiadomość e-mail.
Poprzez e-mail przekażemy również do której grupy Państwa dziecko zostało zakwalifikowane na nowy rok szkolny. 
Prosimy odwiedzać również naszą stronę internetową. Najbardziej aktualne informacje znajdą się na niej około 20-24 sierpnia b.r.

Dodane:   14.08.2020
WAKACJE

Wszystkim dzieciom i ich Rodzicom

życzymy wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji.

Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych chwil i wrażeń.

Dyrektor i pracownicy Przedszkola Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie

Dodane:   08.07.2020
Szanowni Rodzice ! Uprzejmie informuję, że wszystkie dzieci zgłoszone zostały przyjęte na dyżur wakacyjny.

Żłobek pracuje w dniach od 03 do 28 sierpnia, w godzinach 6.30 do 16.00.

Nadal obowiązują zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, odnośnie pracy przedszkoli/żłobków w związku z pandemią koronawirusa. Żłobek będzie pracować w reżimie sanitarnym, dlatego prosimy o dostarczenie przed rozpoczęciem dyżuru, wymaganych oświadczeń (dostępnych w załączniku).

Uprzejmie proszę, o przestrzeganie naszych wewnętrznych procedur odnośnie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19. Załączniki:
-   pobierz plik "OSWIADCZENIA_RODZICOW (4).docx"
Dodane:   30.06.2020
STAWKA ŻYWIENIOWA

W związku ze wzrostem cen produktów spożywczych jesteśmy zmuszeni podnieść stawkę żywieniową.
Od 1 czerwca 2020r. stawka żywieniowa za 3 posiłki wynosi 10zł.
Dodane:   01.06.2020
DZIEŃ DZIECKA
Wszystkiego najlepszego, szczęścia i radości moc,
ciepłego słoneczka na co dzień, 
kolorowych snów co noc!
Spełnienia marzeń z okazji Dnia Dziecka życzą...
pracownicy Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 6  w Skawinie

Dodane:   01.06.2020
DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice! 

   W związku z pandemią mogą w tym roku zmienić się warunki realizacji dyżuru wakacyjnego. Dyżur wakacyjny planowany jest w okresie 03.08.2020 do 28.08.2020. Na chwilę obecną nie możemy określić iloma miejscami będziemy dysponować. Jednak mimo to prosimy rodziców chcących skorzystać z dyżuru, którzy pracują w tym okresie o przemyślenie konieczności posłania na dyżur i ewentualne powiadomienie kierownika oddziału żłobkowego na adres e-mail:zlobekskawina@wp.pl, o chęci udziału w dyżurze ich dziecka. 

  Informacja  powinna zwierać również wiadomość w jakim okresie i w jakich godzinach chcecie Państwo skorzystać z dyżuru. Informacje należy przekazać do 05 czerwca 2020. Zainteresowanych będziemy informować o szczegółach i ewentualnych wymaganiach niezbędnych do przeprowadzenia dyżuru.

Dodane:   29.05.2020
Oświadczenie rodziców OŚWIADCZENIA RODZICÓW (załącznik do pobrania poniżej kliknij więcej)

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (załącznik do pobrania poniżej kliknij więcej)

Dodane:   15.05.2020
Szanowni Rodzice

Informuję, że od 18 maja  nasz żłobek wznawia funkcjonowanie. Zasady działalności żłobka w czasach pandemii koronawirusa są zamieszczone poniżej. Do żłobka będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących zgłoszone z tygodniowym wyprzedzeniem do kierownika żłobka. Zgodnie z wytycznymi aktualnie posiadamy 36 miejsc. Od 18 maja zgłoszonych mamy do uczęszczania 6 dzieci.

Żłobek przyjmuje zgłoszone dzieci od 18 maja 7.00-16.00.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA (załącznik)

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA ZE ŻŁOBKA (załącznik)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 U DZIECI (załącznik)


WYTYCZNE GIS: ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA 

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/?fbclid=IwAR1wNaZbtwgJybcgaXN4GvYj2fK01AkUqPhzyIYR_9arSKjGynszNyCQWGQ

https://cloud2r.edupage.org/cloud/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf?z%3AbZ2HhICzgQ%2FGIrbWnVlWXhdnaYbmGjetivOiuKJe18T72vBL8%2B2Mapp01FhwX%2Fos

W kolejnym ogłoszeniu w aktualnościach znajdują się:

OŚWIADCZENIA RODZICÓW (załącznik)


Do  15.05.2020 Oddział Żłobkowy prowadzi dyżur kontaktowy  w godz. 8.00-14.00

Wszelkie inne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie w tych godzinach: 12 256 75 20

lub e-mail: zlobekskawina@wp.pl
Załączniki:
 
Dodane:   14.05.2020
PRZYPOMINAMY                           Od 26 marca do 24 maja 2020 żłobek

                   prowadzi dyżur kontaktowy w godz. 8.00-14.00


Wszelkie  sprawy prosimy załatwiać w tych godzinach osobiście lub telefonicznie : 12 256 75 20

Dodane:   11.05.2020
Zajęcia opiekuńcze w żłobku nadal zawieszone

Informujemy, że mimo prób przygotowania do uruchomienia zajęć opiekuńczych od dnia 11.05.2020 dla zgłoszonych dzieci(telefonicznie) nie udało się tego zrobić.

Zajęcia w żłobku zostają zawieszone do 15 maja 2020.

Zachęcamy Rodziców którzy zgłosili chęć posłania dziecka do zapoznania się z wytycznymi. Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz w mediach.

Przedszkole i żłobek nadal prowadzi dyżur kontaktowy w godz. 8.00-14.00 

Dodane:   08.05.2020
Wznowienie rekrutacji

KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
Z DNIA 28 KWIETNIA 2020 R.

 

w sprawie wznowienia rekrutacji do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) - Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że wznowiona zostaje rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych. Rekrutacja wznowiona zostaje od etapu posiedzeń komisji rekrutacyjnych.

 

Nowy harmonogram rekrutacji do żłobka zawarty jest w załączniku.

 

Oświadczenia potwierdzające wolę korzystania z usług żłobka należy składać tradycyjnie (wersja papierowa) do skrzynki wystawionej w żłobku lub (w uzasadnionych przypadkach) drogą mailową na adres żłobka. 

Dodane:   29.04.2020
Życzenia Świąteczne
Dodane:   09.04.2020
WIADOMOŚCI

Szanowni Rodzice, 

w najbliższych dniach na Państwa adres e-mail zostanie wysłana informacja dotycząca naliczenia za pobyt i wyżywienie za miesiąc marzec. 
Ci z Państwa, którzy nie podali adresu e-mail proszeni są o kontakt telefoniczny ze żłobkiem w tej sprawie, w dniach :
-31 marca b.r. od godziny 10 do 14,
-2 kwietnia b.r od godziny 10 do 14.
Dodane:   30.03.2020
RODZICE W zakładce Zajęcia i zabawy znajdą Państwo propozycje zabaw i zajęć dla dzieci.
Dodane:   29.03.2020
Wiadomości

Informujemy, że w dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2020 w żłobku są zawieszone wszelkie zajęcia dla dzieci.

Dzieci pozostają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej oraz w mediach.
Od 26 marca do 10 kwietnia 2020 żłobek prowadzi dyżur kontaktowy w godz. 8.00-14.00
(korespondencja)
Wszelkie inne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie w tych godzinach:        12 256 75 20
lub e-mail: zlobekskawina@wp.pl

Dodane:   27.03.2020
ZAWIESZENIE REKRUTACJI

Informujemy, że decyzją Burmistrza MiG Skawina rekrutacja została zakończona i zawieszona po etapie składania wniosków.

Termin wznowienia procedury rekrutacyjnej oraz złożenia oryginałów dokumentów zostanie określony odrębnym komunikatem.


Dodane:   24.03.2020
Komunikat BMiG Skawina z dnia 14 marca 2020r. w sprawie rekrutacji W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o dopuszczeniu możliwości składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie pliku Word, skanu dokumentów lub czytelnych zdjęć wniosku przesłanych na adres mailowy przedszkola lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

PONIŻSZY KOMUNIKAT MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6 W SKAWINIE.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Z DNIA 14 MARCA 2020 R.w sprawie składania za pomocą poczty mailowej wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że dopuszczamy i preferujemy możliwość składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie pliku Word, skanu dokumentów lub czytelnych zdjęć wniosku na adres mailowy przedszkola lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły zobowiązany jest do korespondencji z wnioskodawcą w celu skompletowania dokumentacji.Rodzice, którzy złożą w ten sposób wniosek będą zobowiązani do złożenia oryginałów dokumentów oraz załączników w terminie określonym odrębnym komunikatem. Wnioski te będą także podlegały weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną

Proponujemy aby składanie osobiste wniosków poprzedzone było kontaktem telefonicznym z Oddziałem Żłobkowym - Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 W Skawinie tel. 12 256 75 20,   e-mail: zlobekskawina@wp.pl


Dodane:   15.03.2020
Komunikat Burmistrza MiG Skawina w sprawie rekrutacji

Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją i trudnościami z otrzymaniem zaświadczenia o szczepieniach informujemy, że punkty naliczane będą na podstawie oświadczenia oraz przedłożenia do wglądu książeczki szczepień wraz z kserokopią wykazu szczepień obowiązkowych.


Dodane:   14.03.2020
Przyjmowanie wniosków o przyjecie do żłobka

                                       REKRUTACJA NADAL TRWA

W przyszłym tygodniu tj. 16.03-20.03. 2020 wnioski będą przyjmowane w żłobku  w godzinach od 7.00- 15.00

Dodane:   12.03.2020
Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach

                                                      Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W dniach 12-13 marca 2020 przyjmowane będą dzieci do naszego żłobka, nad którymi rodzice nie mogą zapewnić opieki. Żywienie będzie zapewnione.

W dniach 16-25 marca 2020 zajęcia w żłobku zostają zawieszone. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=19455&menu_id=0

Dodane:   12.03.2020
REKRUTACJA DO ŻŁOBKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021
UWAGA!

Rekrutacja dla nowych dzieci na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie 
od 09.03.2020 do 20.03.2020r.

W tym okresie należy złożyć wypełnioną Kartę zapisu dziecka do żłobka na rok 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania w zakładce REKRUTACJA.

Nie decyduje kolejność złożenia karty .

30.03.2020r. godz.12.00 zostaną podane wyniki rekrutacji. 

04.05. - 12.05.2020r- składanie przez rodziców dzieci przyjętych do żłobka, oświadczeń potwierdzających wole korzystania z usług żłobka.   Dodane:   25.02.2020
DEKLARACJE

Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego żłobka są zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej dalszego uczęszczania do żłobka w roku szkolnym 2020/2021.

Deklaracje zostaną rozdane do półek w szatni w piątek 28.02.2020r.

W terminie 02.03 - 06.03.2020r. należy oddać wypełnioną deklarację do pań z grupy lub do kancelarii kierownika oddziału żłobkowego.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku deklaracje można pobrać poniżej.


Dodane:   25.02.2020
BAL KARNAWAŁOWY                            🎉BAL KARNAWAŁOWY🎉   

Informujemy iż w naszym żłobku w dniu 11.02.2020(wtorek) o godz.9.00 odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy o ubranie dzieci w stroje karnawałowe     
  ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨                                                                   
Dodane:   06.02.2020
MIKOŁAJ

W czwartek 05.12.2019r. Św. Mikołaj odwiedzi wszystkie dzieci ze żłobka ok.godz.10 i rozda prezenty.Koszty paczki mikołajowej pokrywa Rada Rodziców.

Dodane:   03.12.2019
ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na zebranie organizacyjne w dniu                       24 września (wtorek) o godzinie 16.15

Dodane:   10.09.2019
OPŁATA ZA ŻŁOBEK ZA MIESIĄC LIPIEC

Druki opłat za miesiąc LIPIEC b.r. będą do odebrania w żłobku 1 i 2 sierpnia w godzinach 7-15.
W przypadku płatności internetowej można uzyskać informacje telefoniczną. 
Przypominamy, że płatność należy wykonać do 10-dnia miesiąca.
Dodane:   29.07.2019
Dni Otwarte


Plan dni otwartych w żłobku 
(w godz. 1500  - 1600 ) 

     GRUPA 1 - 24.06.br (poniedziałek)


      GRUPA 2 - 25.06.br (wtorek)


      GRUPA 3 - 26.06.br (środa)


      GRUPA 4 - 27.06.br (czwartek)


O przyporządkowaniu dziecka do konkretnej grupy powiadomimy wiadomością email.

Dodane:   14.06.2019
ZEBRANIE ZMIANA GODZINY !!!!

UWAGA!!!!

Z przyczyn organizacyjnych zebranie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych ( w dniu 21 maja ) zostaje przesunięte z godziny 1615 na godz.1630.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dodane:   18.05.2019
ZEBRANIE

Zebranie

Zapraszamy 21 maja 2019r. ( wtorek) o godz.1615  na zebranie informacyjne dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

 

Dodane:   06.05.2019
Dyżur Wakacyjny

Dyżur wakacyjny 2019 

 Informujemy, że nasz żłobek ( tak jak wszystkie pozostałe placówki z MiG Skawina) będzie czynny w miesiącu lipcu 2019r. dla  dzieci rodziców pracujących  w tym miesiącu a uczęszczających do naszego żłobka.

Prosimy o zaplanowanie urlopów wypoczynkowych  tak, aby móc zapewnić dzieciom opiekę w miesiącu sierpniu 2019r.

Zgłoszenia na dyżur będą  przyjmowane w terminie 11.03.19 – 22.03.19r. na przygotowanych wnioskach, które udostępnione są u opiekunek lub na stronie internetowej żłobka.

 

 

 

 

Dodane:   11.03.2019
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
UWAGA!

Rekrutacja dla nowych dzieci na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie 
od 09.03.2020 do 20.03.2020r.

  Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania w zakładce "REKRUTACJA" 
Dodane:   04.02.2019
SZCZEPIENIE

                                                                                              SZCZEPIENIE

 W dniu 16 listopada (piątek) w godz. 1315-1415 jest możliwość  zaszczepienia dzieci p/pneumokokom. Szczepienie jest bezpłatne  i dotyczy dzieci , które nie ukończyły 5 lat. Szczepienie będzie odbywać się w żłobku.

·   miejsce szczepienia – kancelaria kier. Żłobka

·    obecni przy szczepieniu – jedno z rodziców (obowiązkowo)

·   konieczny dokument – książeczka zdrowia dziecka


Dodane:   13.11.2018
Zebranie Organizacyjne

ZEBRANIE

Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na zebranie organizacyjne w dniu 23 października (wtorek) o godzinie 16.15

Dodane:   16.10.2018
SZCZEPIENIE

SZCZEPIENIE

Jest okazja do skorzystania z bezpłatnego szczepienia p/pneumokokom dzieci uczęszczających do tut. żłobka. 

 Szczepienie w dniu 20.09 – czwartek  w godzinach 1430  - 1600

·  miejsce szczepienia – kancelaria kier. Żłobka

·  badanie dzieci i szczepienie – lekarz i pielęgniarka ze Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

·  obecni przy szczepieniu – jedno z rodziców (obowiązkowo)

·  konieczny dokument – książeczka zdrowia dziecka

Dodane:   11.09.2018
INFORMACJE PODSTAWOWE DLA RODZICÓW


Dni otwarte w żłobku ( w godz. 1500  - 1600   ) : Gr.I 27.08, Gr.II 28.08,

Gr.III 29.08, Gr.IV 30.08

 

W sierpniu należy wykonać dziecku dwukrotne badanie kału na pasożyty /robaki/. Dotyczy dzieci , które na dzień 01.09.2018r. mają ukończony  co najmniej 1rok życia. Termin ważności tego badania wynosi 1 miesiąc. Konieczne jest również posiadanie przez dziecko szczepień ochronnych zgodnych z kalendarzem szczepień - należy przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka.

W dniach 27 – 30 sierpnia należy zgłosić się do kier. żłobka z:

· kserokopią stron dotyczących szczepień w książeczce zdrowia dziecka

· wynikami badania kału 

· wypełnioną ankietą

· wypełnionym drukiem upoważnienia do odbioru dziecka 

· oświadczeniem , że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka 

 

Wymagana  zasadnicza wyprawka dla dziecka , przynoszona 1 dnia pobytu dziecka w żłobku to:

· pantofelki o spodzie antypoślizgowym  , zapinane na rzepy (podpisane)

· pieluchy typu pampers dla dzieci nie zgłaszających potrzeb   fizjologicznych

· ulubiona zabawka- przytulanka ( podpisana )

· ubranka zapasowe na zmianę ( podpisane )

 

wyprawka przynoszona z chwilą pozostawania dziecka na leżakowanie

·  poduszka „ jasiek”   40x40 cm  , bez poszewki  ( płaski, podpisany )

·  pidżamka  ( podpisana )

 

 

UWAGA :

· Wyprawka higieniczno-sanitarna- ( chusteczki , papiery toalet, chusteczki wilgotne , mydło ,krem itp.) zostanie zakupiona dla wszystkich dzieci po cenach hurtowych. Wysokość składki – 50 zł na 1 półrocze

 

·Wyprawka plastyczna - zostaną zakupione artykuły papiernicze jednakowe pod względem jakości i przydatności – wysokość składki : gr.III i IV - 50 zł , gr II 20-zł    gr.I -10 zł  - na cały rok

 

Należność na w/w  wyprawki należy wpłacić  na konto :Rada Rodziców Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 6 w Skawinie      nr  konta : 52 8600 0002 0001 0099 9597 0002    (Bank Spółdzielczy w Skawinie) w terminie do 15-tego września 

 

ankieta, upoważnienie i oświadczenie wydawane na dniach otwartych

Dodane:   17.08.2018
dzień otwarty

 Plan dni otwartych w żłobku ( w godz. 1500  - 1600   )

GRUPA 1

27.08.br (poniedziałek) GRUPA 2
28.08.br (wtorek) 


GRUPA 3


29.08.br (środa)GRUPA 4


30.08.br (czwartek) 

Dodane:   13.08.2018
Kryteria przyjmowania dzieci do Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu nr 6 w Skawinie
Do Oddziału Żłobkowego przy Przedszkolu Nr 6  w Skawinie
przyjmowane  są dzieci mieszkańców miasta i gminy Skawina pracujących lub uczących się :
 
·       Dzieci matek i ojców samotnie wychowujących potomstwo
·       Dzieci rodzin wielodzietnych
·       Dzieci matek i ojców z orzeczeniem o niepełnosprawności
·       Dzieci z rodzin zastępczych
·       Dzieci aktualnie uczęszczające do żłobka , które nie ukończyły 3 lat – liczy się rok urodzenia 
·       Dzieci nie przyjęte w poprzednim roku  , zapisane na listę oczekujących
·       Dzieci rodziców pracujących lub uczących się w trybie dziennym

 


Dodane:   28.03.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP