.:: Oddział żłobkowy   -   REKRUTACJA
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału żłobkowego

Lista dzieci przyjętych oraz lista dzieci nieprzyjętych do oddziału żłobkowego na rok szkolny 2020/2021 może być udzielana tylko osobiście lub telefonicznie po podaniu przez rodzica numeru PESEL dziecka.

 


Uwaga Rodzice!

Listy dzieci sporządzone są w porządku alfabetycznym.

Przypominamy, że rodzice dzieci przyjętych powinni złożyć w terminie
11.06 - 19.06.2020r.
oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług żłobka 
oraz oryginały dokumentów rekrutacyjnych

(jeżeli były złożone elektronicznie).

 

Dodane:   08.05.2020
Oświadczenie woli

Uwaga Rodzice!

Przypominamy, że rodzice dzieci przyjętych do Oddziału Żłobkowego powinni złożyć w terminie 11.06 – 19.06

oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług żłobka

oraz oryginały dokumentów rekrutacyjnych(jeżeli były złożone elektronicznie).

Powyższe dokumenty należy złożyć do opisanej skrzynki znajdującej się w wiatrołapie placówki.

Dzieci  nieprzyjęte zostały wpisane na listę oczekujących i będą przyjmowane do żłobka w miarę wolnych miejsc. O możliwości przyjęcia dzieci rodzice będą informowani  telefonicznie przez kierownika oddziału żłobkowego.

Dodane:   06.05.2020
Regulamin rekrutacji 2020/2021 Regulamin rekrutacji do żłobka na rok szkolny 2020/2021
Dodane:   04.05.2020
Oświadczenie 04.05.2020r - 12.05.2020r - składanie przez rodziców dzieci przyjętych do żłobka oświadczeń potwierdzających wole korzystania z usług żłobka.
Dodane:   25.02.2020
Kryteria naboru Kryteria naboru do oddziału żłobkowego 2020/2021
Dodane:   25.02.2020
Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji do żłobka 2020/2021.
Dodane:   05.02.2019
Karta zapisu do żłobka

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA SKŁADAJĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA W TERMINIE 09.03.2020- 20.03.2020r.   

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ WYMAGANE DOKUMENTY.

Wzory druków dostępne w załącznikach.

Dodane:   05.02.2019
Deklaracja o pozostaniu dziecka w żłobku RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE  DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 02.03.2020-06.03.2020 DEKLARACJI O POZOSTANIU DZIECKA W ŻŁOBKU. 

Wzór deklaracji dostępny w załączniku.
Dodane:   05.02.2019


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP