.:: Oddział przedszkolny   -   Aktualności   -   Wpis
Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach i żłobkach

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W dniach 12-13 marca 2020 przyjmowane będą dzieci do naszego przedszkola, nad którymi rodzice nie mogą zapewnić opieki. Żywienie będzie zapewnione.

W dniach 16-25 marca 2020 zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice/prawni opiekunowie.

https://www.gminaskawina.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=19455&menu_id=0

Dodane:   11.03.2020


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP