.:: Oddział żłobkowy   -   Aktualności   -   Wpis
Komunikat BMiG Skawina z dnia 14 marca 2020r. w sprawie rekrutacji W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców informujemy o dopuszczeniu możliwości składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie pliku Word, skanu dokumentów lub czytelnych zdjęć wniosku przesłanych na adres mailowy przedszkola lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

PONIŻSZY KOMUNIKAT MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO ODDZIAŁU ŻŁOBKOWEGO PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 6 W SKAWINIE.

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA Z DNIA 14 MARCA 2020 R.w sprawie składania za pomocą poczty mailowej wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz. U z 2020, poz. 374) – Burmistrz Miasta i Gminy Skawina informuje, że dopuszczamy i preferujemy możliwość składania wniosków o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w formie pliku Word, skanu dokumentów lub czytelnych zdjęć wniosku na adres mailowy przedszkola lub szkoły w której funkcjonuje oddział przedszkolny. 

Dyrektor przedszkola lub szkoły zobowiązany jest do korespondencji z wnioskodawcą w celu skompletowania dokumentacji.Rodzice, którzy złożą w ten sposób wniosek będą zobowiązani do złożenia oryginałów dokumentów oraz załączników w terminie określonym odrębnym komunikatem. Wnioski te będą także podlegały weryfikacji przez Komisję Rekrutacyjną

Proponujemy aby składanie osobiste wniosków poprzedzone było kontaktem telefonicznym z Oddziałem Żłobkowym - Oddział Żłobkowy przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 W Skawinie tel. 12 256 75 20,   e-mail: zlobekskawina@wp.pl


Dodane:   15.03.2020


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP