.:: Oddział przedszkolny   -   Aktualności   -   Wpis
Wiadomości

Informuję, że w dniach od 16 marca do 10 kwietnia 2020 w przedszkolu są zawieszone wszelkie zajęcia dla dzieci.

Dzieci pozostają pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.
Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej oraz w mediach.
Od 26 marca do 10 kwietnia 2020 przedszkole prowadzi dyżur kontaktowy w godz. 8.00-14.00
(korespondencja)
Wszelkie inne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie w tych godzinach: 12 276 39 22
lub e-mail: przedszkole_6@wp.pl

Dodane:   25.03.2020


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP