.:: Oddział żłobkowy   -   O żłobku   -   Wpis
O nas

Odział Żłobkowy przy Przedszkolu Nr 6 jest jednostką samorządową gminy Skawina przeznaczoną dla dzieci zdrowych w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.

Żłobek jest czynny codziennie od godziny 6 – tej do godziny 16-tej oprócz sobót , niedziel i wszelkich świąt, które są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Do żłobka są przyjmowane dzieci rodziców zamieszkałych w mieście lub gminie Skawina, pracujących bądź uczących się. Zasadniczy nabór dzieci na następny rok szkolny(od września) odbywa się w miesiącu marcu. Przyjęcie dziecka do żłobka w innym terminie możliwe jest w miarę wolnych miejsc. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci  już chodzące do żłobka oraz dzieci, które nie zostały przyjęte z listy oczekujących w poprzednim roku szkolnym przy spełnieniu innych kryteriów.                                                                                                                                    
W Żłobku są cztery grupy wiekowe dzieci . Pierwsza grupa to niemowlęta (15 dzieci), druga grupa to dzieci do dwóch lat(18 dzieci),trzecia  i czwarta grupa ( po 20 dzieci) to dzieci ponad dwuletnie. W kwalifikacji do poszczególnych grup  brany  jest pod uwagę stopień samodzielności dziecka /m.in.  mowa , zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, samodzielne jedzenie , motoryka /.   Przydział do poszczególnych  grup następuje w drugiej połowie sierpnia.                                        
Każdą grupą opiekują się 3 osoby.        
Dodane:   25.03.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP