.:: Oddział przedszkolny   -   O przedszkolu   -   Wpis
Zadania na rok szkolny 2018/2019 Zadanie główne na rok szkolny 2018/2019

Skawina – moja mała ojczyzna. Wzmacnianie więzi z rodziną i najbliższym środowiskiem.


Zadania szczegółowe:

  ·       Rozbudzanie u dzieci emocjonalnego związku z regionem.

  ·       Stwarzanie różnorodnych oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych pozwalających poznać piękno własnego miejsca zamieszkania (patriotyzm lokalny) i otoczenia przedszkola (plac zabaw, miejsca spacerowe i rekreacyjne, park, tereny zielone wokół miasta).

  ·       Wprowadzenie dziecka w historię i współczesność miasta Skawina
  – współpraca z Muzeum Regionalnym i Towarzystwem Przyjaciół Skawiny.

  ·       Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, życzliwości
  i przynależności do rodziny, wspólnoty przedszkolnej i  narodowej.

  ·       Tworzenie pozytywnych relacji opartych na szacunku, trosce
  i zaufaniu.

  ·       Umożliwienie dzieciom i rodzicom aktywnego uczestnictwa w życiu miasta i regionu z wykorzystaniem specyfiki środowiska.

  ·       Zachęcanie rodziców do wspólnego poznawania naszego miasta.

  ·       Kształtowanie szacunku do wytworów pracy ludzkiej i kulturowego dorobku przyszłych pokoleń (wystawy, muzea itp.).

  ·       Kształtowanie właściwej postawy patriotycznej, okazywanie szacunku do symboli narodowych.

  ·       Umożliwienie dzieciom poznania w zarysie członu samorządowego miasta – specyfika i kompetencje.

  Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka i umożliwianie uczestnictwa w życiu rodzinnym, przedszkolnym i lokalnym (konkursy, uroczystości, zdjęcia z życia przedszkola itp.).

Dodane:   07.04.2014


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP