.:: Oddział żłobkowy   -   O żłobku   -   Wpis
Opłaty ponoszone przez rodziców
Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku reguluje Uchwała nr. IX/106/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 06.07.2011r.

Koszty ponoszone przez rodziców to:
  1. opłata za pobyt - 180zł/mc. (50% ulga przysługuje na podstawie decyzji o przyznaniu zasiłki rodzinnego na dziecko)
  2. opłata za wyżywienie - 10 zł/dzień, pomnożone przez  ilość dni roboczych w danym miesiącu (około 210zł/mc.)
Dodane:   03.02.2017


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP