.:: Oddział przedszkolny   -   Aktualności   -   Wpis
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019


26.02. – 02.03.2018 r.   Przyjmowanie „Deklaracji”, składanych przez rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji)

05.03. – 16.03.2018 r.  Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”. (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji)

19.03. – 22.03.2018 r.  Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej. Weryfikacja dokumentów i oświadczeń rodziców.

23.03.2018 r. godz. 12:00   Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych”.

23.03. – 28.03.2018 r.  Składanie przez rodziców kandydata oświadczeń woli przyjęcia do przedszkola. (załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji)

03.04. – 06.04.2018 r.  Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

09.04.2018 r. godz. 12:00  Podanie do publicznej wiadomości „Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola”.

09.04. – 17.04.2018 r. Możliwość wystąpienia rodzica do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

18.04. – 25.04.2018 r. Sporządzenie w terminie 5 dni uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

26.04. – 10.05.2018 r. Możliwość wniesienia przez rodzica odwołania do dyrektora przedszkola, od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.

11.05. – 18.05.2018 r. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

21.05. – 30.05.2018 r.  Podpisywanie umów z rodzicami.W załączniku zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w sprawie ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019.Załączniki:
-   pobierz plik "zarzadzenie nr 46.2018.doc"
Dodane:   11.02.2018


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP