.:: Oddział przedszkolny   -   Aktualności   -   Wpis
Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz upoważnionych przez rodziców osób do odbioru dziecka z przedszkola jest:

 Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym w Skawinie
z siedzibą ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina,

osobą odpowiedzialną jest dyrektor Beata Głowa, tel. 12 276-30-45, przedszkole_6@wp.pl

Informacja o powołanym Inspektorze Danych zostanie podana  po jego wyłonieniu.

Celem przetwarzania jest realizacja zadań edukacji przedszkolnej w oparciu o przepisy prawa oświatowego i z nim powiązanego min.: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami).

Dane osób odbierających nie będących rodzicami podlegają ochronie i zabezpieczeniu, są przetwarzane (gromadzone) w celu bezpiecznego odbioru dziecka z Przedszkola.

Niniejsze informacje obowiązują od 
25.05.2018r.( lub od daty przyjęcia dziecka do przedszkola)
 do odwołania - na czas korzystania  z Przedszkola Samorządowego Nr 6 w Skawinie i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania przez rodziców.

Rodzic/prawny opiekun dziecka ma prawo wglądu, korekty lub ewentualnej zmiany i wycofania zgody w każdy terminie na podstawie pisemnego wniosku.

Przekazane dane osobowe dziecka i rodzica(prawnego opiekuna) są przechowywane przez Administratora Danych po zakończeniu uczęszczania dziecka przez okres  5 lat, co wynika z celów archiwalnych w interesie publicznym.

Rodzicowi/prawnemu opiekunowi przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania  będzie brak możliwości realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych wobec  dziecka.


Dodane:   31.05.2018


Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Oddziałem Żłobkowym, ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina
tel. przedszkole: (12) 276 30 45, tel. oddział żłobkowy: (12) 256 75 20 lub (12) 256 75 21

Strona BIP